PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdari Birim Kimlik Kodu
69471265
E-Posta
ppgm@basbakanlik.gov.tr
Telefon
403 57 00
Faks
403 57 99
Adres
Çankaya Mah. Ziaur Rahman Cad. Çankaya / Ankara
Görevleri
  • Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensipleri tespit etmek, direktifler vermek, önlemler almak ve koordinasyonu sağlamak,
  • Hükümetlerin kurulmasına, bakanların birbirlerine vekâlet etmelerine ve bakanların görevinden alınmasına ait Başbakanlık yazılarını hazırlamak, Cumhurbaşkanının onayına sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve onaydan sonra yayımlanmasını sağlamak,
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve ölüm cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili kanuni düzenlemeler ait işlemleri yapmak,
  • İlgili kuruluşların Başbakanlık veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilmelerine dair işlemleri yapmak,
  • Müşterek kararı gerektiren atamaların mevzuata uygunluğunu incelemek, kararları hazırlamak, onaya sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve yayımlanmasını sağlamak,
  • Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak,
  • Başbakanlık Merkez Teşkilatının personel politikasını tespit etmek, personelin tayin, nakil, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak ve personelin yetiştirilmesini sağlamak,
  • Atama İşlemleri,
  • Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Birim yöneticisi
Metin YENER Personel ve Prensipler Genel Müdürü
Telefon
403 57 00
Faks
403 57 99