MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdari Birim Kimlik Kodu
36907875
E-Posta
mgygm@basbakanlik.gov.tr
Telefon
422 25 00
Faks
422 25 99
Adres
Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay / Ankara
Görevleri
  • Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanları tespit etmek,
  • Yürürlükte olan mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayınlamak,
  • Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek,
  • Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlamak, düsturları ve fihristleri hazırlamak,
  • Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Birim yöneticisi
Abdullah ÇİFTÇİ Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü
Telefon
422 25 00
Faks
422 25 99