GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdari Birim Kimlik Kodu
41654118
E-Posta
gigm@basbakanlik.gov.tr
Telefon
Faks
0 (312) 403 58 99
Adres
Çankaya Mah. Ziaur Rahman Cad. Çankaya / Ankara
Görevleri
Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevleri, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 12inci maddesinde düzenlenmiştir.
  • Başbakanlığın, iç güvenlik, dış güvenlik konusunda görevli kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, gerektiğinde bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
  • İç güvenlik ve dış güvenliği ilgilendiren konularda inceleme, araştırma ve toplantılar yapmak, yaptırmak, bunları değerlendirmek ve tekliflerde bulunmak,
  • Sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilanına esas olan konularda bilgileri derlemek, değerlendirmek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak,
  • Görevleri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak,
  • Görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurulların sekreterlik hizmetlerini yürütmek,
  • Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Birim yöneticisi
Bilal DURDALI Güvenlik İşleri Genel Müdürü
Telefon
Faks
0 (312) 403 58 99