İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İdari Birim Kimlik Kodu
72131250
Web Sayfası
Telefon
422 26 70
Faks
422 26 99
Adres
Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay / Ankara
Görevleri
  • Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,
  • Kamu yönetiminin geliştirilmesiyle ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,
  • İdari usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak,
  • Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,
  • Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Birim yöneticisi
Ali ARSLAN İdareyi Geliştirme Başkanı
Telefon
422 26 70
Faks
422 26 99