BİLGİ İŞLEM BAŞKANLIĞI
İdari Birim Kimlik Kodu
11666027
E-Posta
bib@basbakanlik.gov.tr
Telefon
422 16 00
Faks
422 16 68
Adres
Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay / Ankara
Görevleri
  • Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek,
  • Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin iş akışlarını izleyerek otomasyon teknolojileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akış düzeni önermek ve buna yönelik yazılımları üretmek,
  • Başbakanlık Merkez Teşkilatından, kamu kurum ve kuruluşlarından, ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan kamu yönetimine ilişkin bilgileri bilgi işlem ortamında toplamak, değerlendirmek ve makama hızlı, etkin ve özet bilgi akışını temin etmek,
  • Bilgi derleme ve bunların bilgi işlem sistemlerinde değerlendirilmesi konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Otomasyon sistemlerinin işletimini sağlamak,
  • Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Birim yöneticisi
Alpaslan KESİCİ Bilgi İşlem Başkanı
Telefon
422 16 00
Faks
422 16 68