BAKANLAR KURULU SEKRETERLİĞİ
İdari Birim Kimlik Kodu
55607020
Telefon
403 61 45 - 403 76 34
Adres
Çankaya Mah. Ziaur Rahman Cad. Başbakanlık Çankaya Köşkü E Blok Çankaya / Ankara
Görevleri
  • Bakanlar Kurulu çalışmalarının düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli hizmetleri yerine getirmektir.
  • Bakanlar Kurulu Toplantı gündemlerini hazırlamak, Bakanlar Kurulu görüşme tutanaklarını kaydetmek ve deşifre yaparak arşivlemek, toplantılara ait bütün belge ve bilgilerin güvenliğini sağlamak.
  • Hükümet sözcüsü tarafından Bakanlar Kurulu sonrası basına yapılan açıklamaları kaydetmek ve çözümünü yaparak arşivlemek,
  • Sn. Başbakan veya Sn. Müsteşar tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
Birim yöneticisi
Osman SAĞLAM Bakanlar Kurulu Sekreteri
Telefon
403 61 45 - 403 76 34