İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI
İdari Birim Kimlik Kodu
63004877
E-Posta
imi@basbakanlik.gov.tr
Telefon
403 55 00
Faks
403 55 99
Adres
Çankaya Mah. Ziaur Rahman Cad. Çankaya / Ankara
Görevleri
  • 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Başbakanlığın kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
  • Başbakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
  • Başbakanlığa ait her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarına ilişkin kiralama, satın alma, bakım, onarım ve yenileme hizmetlerini yürütmek,
  • Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
  • Başbakanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
  • Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Birim yöneticisi
Turan KONAK İdari ve Mali İşler Başkanı
Telefon
403 55 00
Faks
403 55 99