İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI
İdari Birim Kimlik Kodu
63004877
E-Posta
imi@basbakanlik.gov.tr
Telefon
422 20 00
Faks
422 22 99
Adres
Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı Merkez Bina A-Blok Bakanlıklar - Ankara
Görevleri
 • 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanunu’nun27’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki hizmetler Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.
İdari İşler
 • Başbakanlık merkez ve ek binalarında genel temizlik, ilaçlama ve taşıma işlerinin yaptırılması ve kontrol edilmesi,
 • Başbakanlık birimlerinin ihtiyaçlarına göre çalışma ofisi (oda) tahsis etmek,
 • Başbakanlık birimlerinin hizmetli personel ihtiyaçlarının karşılanması ile makam çay ocaklarını işletilmek ve özel çay ocaklarının denetimini yapmak,
 • Bakanlar Kurulu toplantı salonları ile diğer toplantı salonlarını toplantılara hazır halde tutmak,
 • Sayın Başbakan’ın yabancı heyet kabullerinde, resmi karşılama törenleri için platform hazırlamak,
 • Başbakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
Mali İşler
 • 5018sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Başbakanlığın tamamını ilgilendiren satınalma, kiralama, yapım, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 • 5018 sayılı Kanun kapsamında, harcama ve gerçekleştirme işlemleri uhdelerinde olmak üzere, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ile Müsteşarlık Özel Kalem Müdürlüğünün satınalma ve harcırah işlemlerini yapmak,
 • Başbakanlığa bağlı ilgili kuruluşların bütçe ödenek gönderme belgelerini düzenlemek,
 • Başbakanlığa ait uçakların THY A.O’ca işletilmesinin sağlanması ve bakım onarımlarıyla ilgili işlemleri yapmak,
 • Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ve Müsteşarlık çalışanları ile Müşavirlerin yurtiçi-yurtdışı seyahatleri için THY A.O.’dan kredili uçak bileti temin etmek,
İşletme (Teknik Hizmetler)
 • Başbakanlık merkez ve ek binalarının bakım onarım, badana ve boya işleri ile çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerini yapmak,
 • Başbakanlık hizmet binalarındaki aydınlatma, ısıtma, iklimlendirme ve sıhhi tesisat, marangoz, anahtar yapımı gibi hizmetleri sunmak,
 • Başbakanlığın her türlü haberleşmesiyle ilgili santral, telefon, faks ve telsiz hizmetlerini yürütmek,
 • Başbakanlık toplantı salonlarında bulunan seslendirme sistemi ile Sayın Başbakan’ın yurtiçi gezilerinde kullanılan Otobüste kurulu bulunan seslendirme sistemini hazırlamak,
Ulaştırma Hizmetleri
 • Başbakanlığa ait her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarına ilişkin kiralama, satın alma, bakım, onarım ve yenileme hizmetlerini yürütmek,
 • Başbakanlıktaki hizmet araçlarının tahsisi ile sevk ve idaresini yapmak,
 • Başbakanlık personelinin ulaşım hizmetlerinden faydalanması için servis aracı tahsis etmek,
 • Başbakanlık hizmet araçları ile personel özel araçlarının otopark hizmetlerini yürütmek.
Sosyal Hizmetler
 • Başbakanlık personeline yemek hizmeti sunmak,
 • Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda lojmanlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başbakanlık personelinin sosyal (kamp)tesislerinden faydalanmaları için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başbakanlık çalışanı çocuklarına, çocuk ve gündüz bakımevi hizmeti sunmak,
Sağlık Hizmetleri
 • Başbakanlık personeli ve ailelerine, Kurum Tabipliğinde hasta muayene, diş çekim ve tedavi, hemşire hizmeti, laboratuvar, tahlil ve tetkik hizmetleri sunmak,
 • Başbakanlıkta meydana gelebilecek acil vakalarda 112 Acil Sağlık Hizmeti sunmak,
Sivil Savunma Hizmetleri
 • Başbakanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Başbakanlıkta görev yapan personelin askerlik sevk ve tehir işlemlerini yapmak,
 • Başbakanlığın koruyucu ve güvenlik işlemlerini yürütmek,
Genel Evrak Hizmetleri
 • Başbakanlığa gelen evrakların havale ve kaydını yapıp ilgili birimlere teslim etmek,
 • Başbakanlık birimleri tarafından kurum dışına gönderilen evrakların kaydını yapıp ilgili kurumlara teslim etmek,
Birim yöneticisi
Necdet ADA İdari ve Mali İşler Başkanı
Telefon
422 20 00
Faks
422 22 99