HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İdari Birim Kimlik Kodu
94340060
Telefon
422 26 00
Faks
422 26 69
Adres
Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay / Ankara
Görevleri
  • Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirmek,
  • Vatandaşlar tarafından Başbakanlığa gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikâyet ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemleri yapmak,
  • Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve Bakanlıklardaki koordinasyonu sağlamak,
  • Bakanlık, valilik ve kamu kurum ve kuruluşlarından başvurulara ilişkin gelen sonuçları vatandaşlara bildirmek,
  • Başbakanlık Makamına ve Başbakanlığa elektronik ortamda gelen başvuruların işlemlerini yapmak,
  • Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) faaliyetleri çerçevesinde valiliklerde oluşturulan “Alo 150” çağrı merkezlerinin çalışmalarını denetlemek,
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
  • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
Birim yöneticisi
Ali ARSLAN Halkla İlişkiler Daire Başkanı
Telefon
422 26 00
Faks
422 26 69