BAŞBAKANLIK BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
İdari Birim Kimlik Kodu
51849799
Faks
422 17 98-99
Adres
Başbakanlık Merkez Bina - Bakanlıklar/Ankara
Görevleri
  • Başbakanı ve Bakanlar Kurulunu iç ve dış basındaki gelişmelerden, özellikle ülke menfaatleri ve güvenliği konusundaki haber, yorum ve yayınlardan zamanında haberdar etmek, gerçeklere uymayan yorum ve yayınlara karşı gerekli tavzih ve tekziplerin yapılması için ilgili ve yetkili makamlara tekliflerde bulunmak,
  • Başbakanın basın toplantılarını düzenlemek ve yürütmek,
  • Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet bakanları ile Hükümet Sözcüsü olan Bakanın kamuoyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi içinde intikal ettirmek,
  • Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Birim yöneticisi
S.Sinan ÇETİN
 
Faks
422 17 98-99