BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU
İdari Birim Kimlik Kodu
88428622
E-Posta
bedk@baskakanlik.gov.tr
Telefon
422 26 11
Faks
422 26 68
Adres
Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay / Ankara
Görevleri

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan bilgi edinme başvurularıyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine verilen kararları incelemek, bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin görüş ve değerlendirme istemini içeren başvuruları karara bağlamak ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin hususları düzenlemek.

Sekreterya
Telefon
422 26 11
Faks
422 26 68