65. Hükümet Programı 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 2013 © Tüm hakları saklıdır