TANITMA FONU GENEL SEKRETERLİĞİ
İdari Birim Kimlik Kodu
75431056
Telefon
422 12 40
Faks
422 12 69
Adres
Necatibey Cad. 110/A Kat:1 06570 Çankaya/ANKARA
Görevleri

10.6.1985 tarihli ve 3230 sayılı Kanun ile kurulan Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

Bu kapsamda, Tanıtma Fonu Genel Sekreterliğine Yapılacak Başvurular ile Destek Sağlanan Projelerin Takibi ve Sonuçlandırılmasına Dair Usul ve Esaslara uygun olarak hazırlanarak ilgili Kurul Temsilciliği kanalıyla Kurul Sekreterliğimize ulaştırılan projeler, Kurul Sekreterliğimizce titizlikle incelenmekte ve hem içerik hem de şekil şartları açısından tamam olan projeler, değerlendirilmek üzere Tanıtma Fonu Kuruluna arz edilmektedir.

Tanıtma Fonuna ilişkin mevzuata ve ilgili belgelere www.tanitmafonu.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Birim yöneticisi
Saim İLÇİOĞLU Tanıtma Fonu Genel Sekreteri
Telefon
422 12 40
Faks
422 12 69