Kurumsal Haberler

Kurban Bayramı tatili 15 Eylül Perşembe günü sona ereceğinden 29 Ağustos 2016 tarihli ve 10165 sayılı yazı uyarınca, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 16 Eylül Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüş olup idari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanamadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.

3 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü olan 10 Mayıs'ta, engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.