Görev Dağılım Listesi

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM

Görevler
Kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesi

Kurum ve Kuruluşlar
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği


BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

Görevler
Hükümet Sözcülüğü
TBMM ile ilişkiler
Danıştay ile ilişkiler,

Kurum ve Kuruluşlar
Diyanet İşleri Başkanlığı
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
Anadolu Ajansı T.A.Ş Genel Müdürlüğü


BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK

Görevler
Ekonomik konularda Başbakan adına genel koordinasyon

Kurum ve Kuruluşlar
Hazine Müsteşarlığı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü


BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK

Görevler
Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu’na sunulması ve Bakanlar Kurulu’nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi,
Reformların ve yatırımların koordinasyonu ve izlenmesi

Kurum ve Kuruluşlar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Kişisel Verileri Koruma KurumuBAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ

Görevler
Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri.
Yatırım ortamının iyileştirilmesi
İnsan hakları ve ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon

Kurum ve Kuruluşlar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu


BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU

Görevler
Medeniyetler İttifakı Projesi’nin yürütülmesi.
100. Yıl Anmaları ve ilgili konuların koordinasyonu.

Kurum ve Kuruluşlar
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 2013 © Tüm hakları saklıdır