Başbakanlık Özel Kalem Müdürleri
Hayati Bey
Önceki Görevi:
TBMM Riyaseti Kalem-i Mahsûs Müdürü
Tayin Edildiği Görev:
Kalem-i Mahsus Müdürü (Ek Görev)
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
01.03.1921 / 6-219
Cavit [Ekin]
Önceki Görevi:
Diyarbakır Vilayeti Tahrirat Müdürü
Tayin Edildiği Görev:
Kalem-i Mahsus Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
01.09.1923 / ––
Necmeddin Sahir [Sılan]
Önceki Görevi:
TBMM Evrak ve Tahrirat Müdürü
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
29.10.1923 / ––
Vedid Uzgören
Önceki Görevi:
Dışişleri Bakanlığı Personeli
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
09.04.1931 / ––
Baki Sedes
Önceki Görevi:
İş Bankası Genel Sekreteri
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
12.11.1937 / ––
Vedid Uzgören
Önceki Görevi:
Anadolu Ajansı İstanbul Müdürü
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
07.08.1944 / 20517
Fuat Bayramoğlu
Önceki Görevi:
Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Etüd Heyeti Azası
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
04.10.1944 / 6-582
Vedid Uzgören
Önceki Görevi:
Dışişleri Bakanlığı Personeli
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
09.08.1946 / ––
Âdil Derinsu
Önceki Görevi:
Dışişleri Bakanlığı Ortaelçilik Müsteşarı
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
27.09.1947 / 21333
Basri Aktaş
Önceki Görevi:
––
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
08.06.1950 / 23404
Basri Aktaş
Önceki Görevi:
Hususi Kalem Eski Müdürü
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
25.06.1953 / 26118
Muzaffer Ersü
Önceki Görevi:
Emniyet Umum Müdür Muavini
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
04.05.1954 / 26902
Mithat Uler
Önceki Görevi:
Güverte Albayı
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
09.05.1959 / 4-11609
Arif Özgen
Önceki Görevi:
Aydın Valisi
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
03.08.1959 / 31399
Rifat Baykal
Önceki Görevi:
Yüzbaşı
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
30.05.1960 / 2
Necdet Calp
Önceki Görevi:
Mülkiye Müfettişi
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
10.10.1960 / 3577
Aydın Alacakaptan
Önceki Görevi:
Dışişleri Bakanlığı Personeli
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
11.09.1965 / 7700
Muammer Ekonom
Önceki Görevi:
İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Plânlama Personeli
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
24.02.1966 / 4088
Güner Öztek
Önceki Görevi:
Dışişleri Bakanlığı Meslek Memuru
Tayin Edildiği Görev:
Hususi Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
26.04.1971 / 9287
Saip Sungurtekin
Önceki Görevi:
Dışişleri Bakanlığı Milletlerarası Güvenlik İşleri Gen. Müd. Savunma Plânlaması Daire Başkan V.
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
04.08.1972 / 11175
Remzi Özen
Önceki Görevi:
––
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
21.06.1977 / 18425
İlhan Ersen
Önceki Görevi:
––
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
04.04.1978 / 2914
Tevfik Ertürk
Önceki Görevi:
Başbakanlık Müşaviri
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
13.09.1981 / ––
Sevgi Gülkaya
Önceki Görevi:
Şef
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
18.09.1987 / 16736
Fevzi İşbaşaran
Önceki Görevi:
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müşaviri
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
15.01.1988 / 02425
Halis Çınar
Önceki Görevi
: Başbakanlık Müşaviri
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
03.10.1990 / 26981
Cengiz Sanay
Önceki Görevi:
Dışişleri Bakanlığı Pekin Büyükelçiliği Eski Müsteşarı
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
10.12.1991 / 24871
Akın İstanbulluoğlu
Önceki Görevi:
Dış Tic. Müs. İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdür V.
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
14.07.1993 / 08850
Mehmet Karaman
Önceki Görevi:
––
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdürü (Yürütme)
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
16.07.1996 / ––
Sema Erdem
Önceki Görevi:
––
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdürü (Yürütme)
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
01.08.1997 / ––
Zeynel A.Yeşilay
Önceki Görevi:
––
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdürü (Yürütme
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
05.11.1997 / ––
Hüseyin Avni Karslıoğlu
Önceki Görevi:
––
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdürü (Yürütme)
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
19.11.2002 / ––
Hikmet N. Bulduk
Önceki Görevi:
––
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
26.03.2003 / ––
Yunus Emre Karaosmanoğlu
Önceki Görevi:
Başbakanlık Müşaviri
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
01.02.2008 / ––
Hasan Doğan
Önceki Görevi:
Başbakan Müşaviri
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
20.05.2008 / 28.08.2014
Seyit Ahmet Işkın
Önceki Görevi:
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi
Tayin Edildiği Görev:
Özel Kalem Müdürü
Tayin Yazısının Tarih ve Sayısı:
29.08.2014