Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünün Görevleri

Başbakan ile Başbakan yardımcılarının özel kalem müdürlerinin görevleri şunlardır:

Başbakanın ve Başbakan Yardımcılarının;

  • Resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
  • Her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
  • Ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, ulusal ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
  • Makam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Başbakan Özel Kalem Müdürüne yardımcı olmak üzere Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcıları görevlendirilebilir. Bunlar Başbakan Özel Kalem Müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar. İhtiyaç duyulan yerlerde Başbakanlık çalışma büroları açılabilir. Bu büroların faaliyetleri Başbakan Özel Kalem Müdürünün sorumluluğu altında yürütülür.